De kwaliteitsnormen van de Brusselse huisvestingscode

14/09/2017
Donderdag 12 oktober 2017 van 9u30 tot 12u30
of dinsdag 24 oktober 2017 van 9u30 tot 12u30

Sprekers:

  • Frédéric Degives, Directeur van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DIRL)
  • Nicolas Bernard, professor aan de rechtsfaculteit van de Université Saint-Louis

De Brusselse huisvestingscode, ingevoerd in 2003 en herzien in 2013, legt voor de Brusselse huurwoningen kwaliteitsnormen op. Tijdens deze vorming krijgt u info over de minimale vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en over de controlemechanismen en sancties.
De vorming gaat ook dieper in op de wijzigingen die de nieuwe Brusselse huurwet heeft aangebracht in dit hoofdstuk van de huisvestingscode.

Online inschrijvingsformulier

Praktische informatie