Een algemene huurtoelage ? Vergeet het !

30/01/2018
In december kondigde Brussels minister van Huisvesting, Céline Fremault, een nieuwe algemene huurtoelage aan, bestemd voor kansarme huurders. Doel : fusie van de bestaande toelagen, vereenvoudiging van de procedures en uitbreiding van het aantal personen dat geholpen wordt met de toelage. De intenties zijn goed, maar de concrete uitwerking is niet overtuigend. De geplande hervorming is oppervlakkig en het budget is té beperkt.

Bijlagen