Sociale huisvesting : kroniek van een decennium voor bijna niets

04/03/2019
De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert haar somber bilan van de bouw van sociale woningen in het Brusselse Gewest. De aanvankelijke triomfantelijke berichten liggen ver achter ons. De regering verzekerde ons dat ambitieuze plannen de lange wachtlijsten zouden verminderen. 12 jaar later is de realiteit helemaal anders.


Ondanks twee gewestelijke huisvestingplannen met massale financiële middelen, het Plan voor de Huisvesting en de Alliantie Wonen, zijn de resultaten ontluisterend. Tijdens de periode van de twee plannen zijn er minder sociale woningen gerealiseerd dan de jaren voordien. Het Gewest bouwt de laatste jaren gemiddeld 110 sociale woningen per jaar ; we zijn dus nog ver van het globale doel van 6.500 sociale woningen. Vijf jaar na de lancering zoekt men voor de woningen van de Alliantie Wonen nog altijd wanhopig naar terreinen.

Ondanks twee gewestelijke huisvestingplannen met massale financiële middelen, het Plan voor de Huisvesting en de Alliantie Wonen, zijn de resultaten ontluisterend. Tijdens de periode van de twee plannen zijn er minder sociale woningen gerealiseerd dan de jaren voordien. Het Gewest bouwt de laatste jaren gemiddeld 110 sociale woningen per jaar ; we zijn dus nog ver van het globale doel van 6.500 sociale woningen. Vijf jaar na de lancering zoekt men voor de woningen van de Alliantie Wonen nog altijd wanhopig naar terreinen.

Ondanks twee gewestelijke huisvestingplannen met massale financiële middelen, het Plan voor de Huisvesting en de Alliantie Wonen, zijn de resultaten ontluisterend. Tijdens de periode van de twee plannen zijn er minder sociale woningen gerealiseerd dan de jaren voordien. Het Gewest bouwt de laatste jaren gemiddeld 110 sociale woningen per jaar ; we zijn dus nog ver van het globale doel van 6.500 sociale woningen. Vijf jaar na de lancering zoekt men voor de woningen van de Alliantie Wonen nog altijd wanhopig naar terreinen.

Ondanks twee gewestelijke huisvestingplannen met massale financiële middelen, het Plan voor de Huisvesting en de Alliantie Wonen, zijn de resultaten ontluisterend. Tijdens de periode van de twee plannen zijn er minder sociale woningen gerealiseerd dan de jaren voordien. Het Gewest bouwt de laatste jaren gemiddeld 110 sociale woningen per jaar ; we zijn dus nog ver van het globale doel van 6.500 sociale woningen. Vijf jaar na de lancering zoekt men voor de woningen van de Alliantie Wonen nog altijd wanhopig naar terreinen.