Toewijzing van woningen van gemeente en OCMW via een apolitieke commissie

03/05/2018
De meeste Brusselse gemeenten, en in mindere mate ook de OCMW’s, verhuren zelf ook woningen — voor het volledige gewest spreken we van bijna 9.000 woningen. Dat mag niet om het even hoe gebeuren.

Sinds 2008 legt het Gewest regels op voor de toewijzing van gemeentewoningen : de gemeente en het OCMW moeten een toewijzingsreglement hebben met daarin de voorwaarden en de procedure en moeten bovendien een chronologisch register van de kandidaten bijhouden. Ondanks die verbetering in transparantie blijven de toewijzingen formeel gezien politiek : het is immers het College van Burgemeester en Schepen (of de Raad van Maatschappelijk Welzijn) die de beschikbare woningen toewijst. In 2013 zet het gewest nog een stap verder : gemeenten en OCMW’s moeten een onafhankelijke toewijzingscommissie oprichten.