Strijden tegen ongezonde woningen en huisjesmelkers

24/05/2018
Een aantal Brusselse gemeenten hebben van de strijd tegen ongezonde woningen een prioriteit gemaakt. Ze zetten samenwerkingen op tussen de verschillende gemeentediensten en plaatselijke actoren om zo de identificatie van de ongezonde woningen, de uitwisseling van informatie en de coördinatie van de acties efficiënter te maken.

Woningen van slechte kwaliteit komen in het ganse Brusselse Gewest voor, in alle Brusselse gemeenten, maar toch wel meer in de wijken rond het kanaal, in de zogenaamde ’croissant pauvre’ van Brussel. Het is daar dat meer oudere gebouwen voorkomen, slecht onderhouden en dikwijls in kleine woningen opgedeeld. Ze dienen als feitelijke sociale woningen voor personen met een laag inkomen - in het bijzonder voor de ’nieuwkomers’ - die elders geen huisvesting vinden. Het probleem van de overbezetting is er groot : door hun lage inkomen zijn huurders verplicht om té kleine, ongeschikte woningen te huren.