De strijd tegen leegstaande woningen

19/06/2018
Als er een thema is waarover iedereen het eens is dat er tegen moet worden opgetreden, dan is het wel leegstand. Leegstaande woningen komen in alle Brusselse gemeenten voor. Gelukkig bestaan er ook instrumenten om ze terug te laten bewonen. Instrumenten die ook de gemeenten kunnen gebruiken. We hebben Brussel-Stad als voorbeeld gekozen.

Inventaris van leegstand

Iedere Brusselse gemeente moet – volgens de Brusselse Huisvestingscode - in principe een inventaris bijhouden van leegstaande woningen. Maar niet alle gemeenten maken hiervan een prioriteit. De laatste jaren heeft Brussel-Stad werk gemaakt van een grondige kennis van het fenomeen van leegstaande woningen op haar grondgebied door een systematische enquête in alle wijken en een gedeelde gegevensbank tussen de gemeentediensten. Aanvankelijk werden vooral de centrale wijken geviseerd, maar recent zijn ook Laken, Neder-over-Heembeek en Haren onderzocht. De laatste visuele zoektocht dateert van eind 2017 , heeft twee maand geduurd voor twee voltijdse werkkrachten.