Vernieuwende woonprojecten van de gemeenten

06/09/2018
Brusselse gemeenten ontwikkelen of ondersteunen vernieuwende projecten rond wonen : solidair wonen, begeleid wonen, mobiele woningen, bezettingen van leegstaande panden. Projecten waarmee men een antwoord wil bieden op de huisvestingscrisis en die we u willen voorstellen, zonder de pretentie te hebben van de volledigheid.

Projecten op initiatief van de gemeente …
Oasis in Jette : diversiteit

In Jette heeft de gemeente in het kader van een wijkcontract een oud gebouw van het Brugmann ziekenhuis gerenoveerd. Het gebouw van 3.500 m² werd omgevormd tot 24 woningen die worden verhuurd tegen sociaal tarief en een creche. De renovatie kostte 5 miljoen euro, maar werd voor 80% gefinancieerd door Beliris (federale fondsen). Sinds 2015 zijn de woningen bewoond.