Plateform kinderen op de vlucht

Contact :

Kiekenmarkt 30
1000 Brussel
Tel: 02 210 94 91
Fax: 02 209 61 60
Mail: mineursenexil@sdj.be

Telefonische permanentie:

- maandag tot vrijdag: 9u - 17u

Online bekijken :

http://www.kinderenopdevlucht.be/nl/

Het Plateform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform van 50 organisaties (leden en waarnemers). Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en kinderen die met hun ouders in precair of zonder wettig verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan als project van de Service Droit des Jeunes, een AMO (Aide en Milieu Ouvert) van de Bijzondere Jeugdzorg van de Franse Gemeenschap, uit de vaststelling dat de kinderen op de vlucht, wegens hun juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.

Door middel van coördinatie beoogt het Platform Kinderen op de vlucht een betere bescherming en maatschappelijke inpassing van deze bijzonder kwetsbare groepen, die voor een groot gedeelte bestaan uit nieuwkomers. Het Platform wil de deskundigheid van haar partners en het grotere publiek verbeteren door middel van de animatie van werkgroepen, het voeren van onderzoek en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, opleidingen, studiedagen. Het Platform werkt ook aan de bewustmaking van de minderjarigen zelf over hun rechten.

Tot slot volgt het Platform het legislatief en institutioneel kader op en formuleert ze aanbevelingen en voorstellen die het respect voor de fundamentele rechten van minderjarige vreemdelingen waarborgen. Daarbij gaat er specifieke aandacht uit naar verblijfsrecht, recht op onderwijs, maatschappelijke hulpverlening, huisvesting en detentie.