Atelier: De productie van sociale woningen in Brussel: evaluatie en voorstellen

19/03/2019
Dinsdag 28 mei van 9u30 tot 12u30

Spekers:
- Anne Bauwelinckx en Carole Dumont, BBRoW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen)
- Marie Couteaux, BRAL (Stadsbeweging voor Brussel)

Bijna 43.000 Brusselse gezinnen wachten op een sociale woning. Om aan die vraag te voldoen, moet de sociale woningvoorraad meer dan verdubbelen. De productie van sociale woningen blijft echter minimaal.
Wat zijn de belemmeringen voor de productie van sociale woningen in Brussel? Welke pisten stellen de verenigingen voor om het tempo op te voeren? Pogingen om te antwoorden met de hulp van deskundigen van BBRoW en BRAL.
We zullen ons hierbij richten op de rol van de publieke actoren, de bestaande grondreservaten en de plaats van sociale woningbouw in de stedenbouw in het algemeen.

Praktische informatie

Online inschrijvingsformulier