MEMORANDUM BBRoW

01/04/2019
Beschikken over een geschikte en betaalbare woning is voor de meeste Brusselse gezinnen een zeer belangrijk aandachtspunt. Voor veel Brusselaars is het ook een pijnpunt. De huur- en verkoopprijzen in Brussel blijven immers stijgen. En dat terwijl een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens.

Om de gewone Brusselaar te ondersteunen die op zoek is naar een degelijke en betaalbare woning ijveren de 52 leden-verenigingen van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen dag in dag uit : sociale begeleiding, juridisch advies, renovatie-advies, aanbod van woningen, innoverende projecten, …

Maar de toenemende kloof tussen de lage inkomens van de meeste Brusselaars en de sterk gestegen huur- en verkoopprijzen, in combinatie met een té klein aanbod aan sociale huurwoningen, zorgen ervoor dat vele tienduizenden Brusselse gezinnen verplicht zijn in te kleine, ongezonde woningen te wonen en/of veel meer dan een derde van hun inkomen te besteden aan de woonkost. Het Brusselse woonbeleid van de laatste 20 jaar heeft die onhoudbare wooncrisis niet fundamenteel kunnen omkeren.

De druk op de Brusselse huisvestingsmarkt zal de komende jaren zelfs nog toenemen. Het Planbureau voorziet dat het aantal huishoudens in Brussel tussen nu en 2040 jaar-
lijks met zo’n 3.500 zal stijgen.

De Brusselse politici staan voor een enorme uitdaging : eindelijk werk maken van een ommekeer van de wooncrisis. Dat kan alleen wanneer er fundamentele keuzes worden gemaakt.

MEMORANDUM BBRoW :