Een toegankelijk woonbeleid in het Brussels Gewest blijft in gebreke

14/05/2019
Woensdag 15 mei 2019 - Media-actie van 12u tot 14u aan het Weststation

Terwijl de wachtlijsten voor een sociale woning in 15 jaar zijn verdubbeld (van 22.000 naar 44.000 gezinnen), terwijl bijna de helft van de Brusselse gezinnen op basis van hun inkomen toegang heeft tot sociale huisvesting, blijft het Brussels Gewest private en té dure huisvesting bevorderen.

De laatste jaren worden gemiddeld slechts 110 nieuwe sociale woningen gebouwd, terwijl de particuliere markt er 3.400 produceert. De openbare verhuurders richten zich alsmaar meer tot middelgrote inkomens en het woonbeleid blijft sterk gefocust op eigendomverwerving . Van een huurprijsomkadering is geen sprake.

Voor Bruxelles Laïque, CADTM, les Equipes Populaires Bruxelles, FeBUL, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), MOC Bruxelles, BBRoW, ADES-netwerk en Vie Féminine Bruxelles moet er een einde komen aan dit fundamenteel ongelijke huisvestingsbeleid.
Om dit te illustreren, organiseren de genoemde verenigingen voor het Weststation een bewustmakingsactie.

Het Brussels Gewest onderhandelt namelijk over de aankoop van 13 ha grond van Infrabel en de NMBS. Volgens het Richtplan van Aanleg (RPA) is het de bedoeling er 450 woningen te creëren, waarvan slechts 72 sociale en 90 private woningen zullen zijn. Slechts 72 sociale woningen creëren in een volkswijk waar - verspreid over verschillende terreinen 1000 openbare of particuliere woningen gecreëerd worden - is geen sociale mix. Het is de sociale ongelijkheid nog vergroten !

Voor de verenigingen is dit onaanvaardbaar, gezien het grote tekort aan toegankelijke woningen. Een openbaar terrein moet openbaar blijven en mag niet aan de duurste prijs worden verkocht aan privé-promotoren. Op een openbaar terrein moet bovendien 100% van de woningen publiek zij, waaarvan minimum 80% woningen voor bescheiden inkomens : 60% sociale huurwoningen en een deel sociale koopwoningen (Community Land Trust).

Bijlagen