Het Brusselse indicatief rooster van referentiehuurprijzen in de praktijk getest.

22/05/2019
Liefst 70% van de geteste huurders betaalt gemiddeld 39% meer dan de maximale referentiehuurprijs

Met de Brusselse huurwet voerde de Brusselse regering ook een indicatief rooster van referentiehuurprijzen in. Het nieuwe rooster heeft twee doelen : informatie geven aan verhuurders en huurders over de juiste, ‘mediane’ huurprijs en het huurprijsplafond vastleggen voor huurders die een huurtoelage aanvragen.

De Brusselse Bond voor het recht op Wonen (BBRoW) heeft – met de steun van de zijn leden-verenigingen - de huurprijzen van bijna 300 Brusselse woningen getest. Bedoeling was om de referentiehuurprijs die op huurprijzen.brussels wordt vermeld, te vergelijken met de werkelijke huurprijs

De test die de BBRoW heeft uitgevoerd leert ons dat er een groot verschil bestaat tussen de werkelijke huurprijzen en de indicatieve referentiehuurprijzen. Het idee van de regering om via informatie de huurder en verhuurder te overtuigen om de referentiehuurprijs te hanteren, werkt niet. Bovendien worden téveel huurders uitgesloten van de huurtoelage.

Het eerste cijfer dat opvalt is dat 70% van de reële huurprijzen hoger zijn dan de maximale indicatieve huurprijs. 18% van de reële huren liggen binnen de indicatieve vork en 12% onder de indicatieve minimumhuurprijs. In de centrale volkswijken ligt het aandeel van de woningen boven de maximale indicatieve huurprijs zelfs nog hoger : 78%

Bovendien overschrijden de werkelijke huurprijzen de indicatieve huurprijzen sterk : de geteste woningen overschrijden de maximale indicatieve huurprijs met gemiddeld 39% !

Deze hallucinante cijfers maken duidelijk dat de Brusselse huurmarkt serieus scheefgetrokken is en dat vooral gezinnen met een laag inkomen het slachtoffer zijn van de té hoge, onjuiste huurprijzen.
Daarom nogmaals een oproep naar de toekomstige Brusselse regering : Het huurrooster mag niet louter indicatief blijven, maar moet een impact hebben op de prijzen. Eigenaars die té hoge huurprijzen vragen moeten worden aangepakt. Daarom pleit de BBRoW voor de oprichting van een paritaire huurcommissie met de bevoegdheid om geschillen over de huurprijs te beslechten.