Het indicatief rooster van referentiehuurprijzen getest

23/05/2019
Liefst 70% van de geteste huurders betaalt gemiddeld 39% meer dan de maximale referentiehuurprijs

Met de Brusselse huurwet voerde de Brusselse regering een indicatief rooster van referentiehuurprijzen in. Het nieuwe rooster heeft twee doelen : informatie geven aan verhuurders en huurders over de juiste, ‘mediane’ huurprijs en het huurprijsplafond vastleggen voor huurders die een huurtoelage aanvragen. De Brusselse Bond voor het recht op Wonen (BBRoW) heeft het huurrooster in de praktijk getest.

Sinds 1 januari 2018 kunnen Brusselaars terecht op de website huurprijzen.brussels om de indicatieve referentiehuurprijs van hun woning te kennen. Die referentiehuurprijs is slechts indicatief, omdat de Brusselse regering in de Huisvestingscode duidelijk heeft vastgelegd dat “ze geen enkele bijkomende verplichting voor de eigenaars inhouden”.

Diezelfde regering heeft wel bepaald dat de referentiehuurprijs niet mag worden overschreden voor huurders die een aanvraag doen voor de nieuwe huurtoelage.
De BBRoW heeft het indicatief huurrooster getest en onze bevindingen zijn duidelijk. Op dit moment heeft het rooster geen enkele beperkende impact op de hoogte van de huurprijzen ; de referentiehuurprijzen weerspiegelen eerder de perverse effecten van de markt dan dat ze een huurprijs vastleggen die juist is in termen van woonkwaliteit en het plafond voor de huurtoelage zal het grootste deel van het huurders uitsluiten.

Lees de analyse