Wooncrisis : de private huurmarkt

10/10/2019
In Brussel stijgen de huurprijzen sneller dan de gezinsinkomens ; de bevolking wordt steeds armer. Het aanbod aan sociale woningen voldoet niet aan de sociale vraag en de productie ervan blijft zeer laag. Duizenden huishoudens hebben geen andere keuze dan op de private markt woningen te huren die van slechte kwaliteit, te duur en ongeschikt voor hun gezinssituatie zijn.

Betaalbare huisvesting is een uitzondering in Brussel. Wanneer huishoudens slechts 33% van hun inkomen zouden besteden aan huur, komt slechts 15% van de huurwoningen in aanmerking. De gezinnen besteden een steeds groter deel van hun inkomen aan de huur : 50% tot 60%. Dit dwingt hen om te bezuinigen op andere vitale behoeften (voedsel, gezondheid...).

Discriminatie en misbruik van huurprijs
Goedkope huisvesting is het meest gevraagd. De vraag naar betaalbare woningen overtreft ruimschoots het aanbod. Die situatie vergroot de concurrentie tussen huurders, wat dan nog eens versterkt wordt door de discriminatie bij het zoeken naar een woning.

Tot overmaat van ramp lopen deze gezinnen een groter risico om onredelijke huurprijzen te moeten betalen. Het Observatiecentrum van de huurprijzen stelt sinds 2015 vast dat woningen van slechte kwaliteit duurder zijn om te huren dan woningen van gemiddelde kwaliteit.

De situatie van huishoudens met een laag inkomen in het private huurpark is ondraaglijk. Het is tijd om de wooncrisis te bestrijden en om te keren.

Controle over de huurprijzen
Verhuurders bepalen vrij de huurprijs van hun woning zonder rekening te hoeven houden met de kwaliteit van de woning. Het is erg moeilijk om over je huurprijs te onderhandelen en daarom betalen huurders te veel voor de geboden kwaliteit of grootte van de woning. Het is ontoelaatbaar dat verhuurders hiervan misbruik blijven maken met onredelijke huurprijzen.

Om te strijden tegen te dure huurprijzen, vraagt de RBDH een omkadering van de huurprijzen. De oprichting van een paritaire huurcommissie zou dit mogelijk moeten maken. Deze commissie zou een eerlijke huurprijs moeten kunnen vaststellen. Een juiste huurprijs op basis van de kwaliteit en de grootte van de woning. Het is op basis van een referentiehuurrooster dat de huurprijs wordt vastgesteld. Dit rooster zou de huurder in staat stellen zijn huurprijs te controleren en de verhuurders zouden verplicht zijn dit te respecteren. Dit systeem zou de huurder de mogelijkheid moeten bieden om snel en gratis zijn buitensporig hoge huurprijs te betwisten.

Algemene huurtoeslag
Maar voor huishoudens met een laag inkomen die het grootste deel van hun inkomen aan huur uitgeven, zal de invoering van een huurprijs die het huurrooster respecteert, niet volstaan om hun woonbudget draagbaar te maken. De overheid moet deze gezinnen financieel ondersteunen met een huurtoeslag.

Opdat die huurtoelage echt de gezinnen helpt die er nood aan hebben, moet het inkomen van het gezin de enige voorwaarde voor toekenning zijn. Het systeem van huurtoelage moet simpel zijn : een huurtoelage en een procedure. Het budget voor de huurtoelage moet voldoende groot zijn.

>Meer informatie over onze voorstellen vindt u in ons memorandum.