Dertig jaar later, hoever staan we met het huisvestingsbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ?

06/12/2019
Naar aanleiding van het colloquium "Van wie is Brussel", stellen we een reeks analyses voor, geschreven door verschillende specialisten inzake huisvesting. Voor de BBRoW is het essentieel om onze manieren van wonen in de stad te heroverwegen, zodat ze zich op een veerkrachtige manier kan ontwikkelen om te voorzien in de basisbehoeften van haar inwoners op de middellange en lange termijn.

Deze analyse geeft een inzicht in de essentiële aspecten van het Brusselse woonbeleid, de evolutie van dertig jaar beleid binnen de context van het Belgische woonbeleid en een evaluatie ervan.

Lees de analyse