Huisvesting en het recht op de stad: een Europees perspectief

13/12/2019
Naar aanleiding van het colloquium "Van wie is Brussel", stellen we een reeks analyses voor, geschreven door verschillende specialisten inzake huisvesting. Voor de BBRoW is het essentieel om onze manieren van wonen in de stad te heroverwegen, zodat ze zich op een veerkrachtige manier kan ontwikkelen om te voorzien in de basisbehoeften van haar inwoners op de middellange en lange termijn.

Deze analyse gaat dieper in op de huisvestingscrisis op Europees niveau. Alice Pittini van Housing Europe (Europese federatie van Openbare, Sociale en Coöperatieve Huisvesting) geeft ons de evolutie van de investeringen in sociale en betaalbare huisvesting. De analyse werpt ook een licht op de inzet en tekortkomingen van het Europese beleid op het vlak van huisvesting.

Lees de analyse