De minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van woningen – normen, klachten, inspectie, sancties en begeleiding van de huurders

10/03/2020
Dinsdag 16 juni van 9u30 tot 12u30
De vorming is in de herfst verplaats.

Praktische opleiding

Sprekers van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DIRL) :
-  Sophie Grégoire, Directrice
-  David Van Geertruye, Inspecteur
-  Grégory Rase, Sociale Dienst

De Brusselse Huisvestingscode, die in 2003 werd ingevoerd en in 2013 werd herzien, heeft kwaliteitsnormen voor woningen vastgelegd. De deelnemers zullen de minimale veiligheids-, gezondheids- en uitrustingsvereisten van een woning leren kennen. Elke deelnemer krijgt ook de gelegenheid om meer te weten te komen over het klachtensysteem, de manier waarop de inspecties worden uitgevoerd, de toegepaste sancties en het werk van de sociale dienst die belast is met het begeleiden van de huurders.

Praktische informatie

Online inschrijvingsformulier