Collaboratieve huisvesting, een anti-speculatief model ?

20/12/2019
Naar aanleiding van het colloquium "Van wie is Brussel", stellen we een reeks analyses voor, geschreven door verschillende specialisten inzake huisvesting. Voor de BBRoW is het essentieel om onze manieren van wonen in de stad te heroverwegen, zodat ze zich op een veerkrachtige manier kan ontwikkelen om te voorzien in de basisbehoeften van haar inwoners op de middellange en lange termijn.

Deze analyse laat zien hoe ‘colloboratieve huisvesting’ als anti-speculatief model kan dienen. Pascale Thys, coördinatrice bij Habitat et Participation geeft ons een reflectiekader van de alternatieve huisvestingsvormen die weerstand kunnen bieden tegen speculatie en financialisering.

Lees de analyse