Huisvesting na de gevangenis

01/04/2020
Een woning vinden in Brussel wanneer je beperkte middelen hebt, is altijd een uitdaging. Voor gedetineerden is het een bijna onmogelijke opgave.


Wanneer ze de gevangenismuren verlaten, worden ze niet alleen met deze beproeving geconfronteerd (wanneer een terugkeer naar de familie onmogelijk of ongewenst is) maar ook met vele andere: de sociale banden herstellen, de administratie weer op orde brengen, de sociale rechten herstellen, een werkproject definiëren, zorg opvolgen. De sociale werkers zijn unaniem: het verlaten van de gevangenis is een cruciaal moment, dat een nauwe en gedetailleerde begeleiding vereist. Die begeleiding is echter vaak slecht voorbereid of komt te laat. Het belangrijkste gevolg is een verhoogd risico om terug te keren naar de gevangenis. Huisvesting speelt een centrale rol in de re-integratie: verschillende studies tonen aan dat het hebben van huisvesting een sleutelfactor is, zowel in termen van effectieve sociale re-integratie als in het voorkomen van het risico op recidive.

Lees de analyse