Brussel negeert haar woonwagenbewoners

22/07/2020
In Brussel is er geen publiek terrein meer om woonwagenbewoners op te vangen. Er is ook geen residentiëel woonwagenterrein. Geen terrein voor een kort verblijf. Helemaal niets. Politiek in een vacuüm. En toch zijn de behoeften er. Een situatie die een gewest onwaardig is.

Woonwagenbewoners... die in Brussel wonen

De meeste mensen zien woonwagenbewoners als rondtrekkende groepen, zonder echte verankering. Maar terwijl de woning (de caravan) heel vaak mobiel is, is het zwerven in werkelijkheid eerder relatief. Groepen reizen om familie te bezoeken, grote religieuze bijeenkomsten bij te wonen of te werken, maar de reistijd is steeds meer beperkt. De situaties variëren, maar er is een tendens naar stabiliteit. Het feit dat het moeilijk is om tijdens het reizen, in België of in het buitenland, een terrein te vinden, verklaart voor een deel deze verschuiving naar een meer sedentair leven.

Lees de analyse