Art.23 # 25 - Asielzoekers, mensen zonder papieren en huisvesting

30/11/2006
Met vele duizenden zijn ze, de mensen zonder papieren in Brussel. Zonder arbeidscontract, zonder vast inkomen, zonder geldige documenten en met de verkeerde huidskleur hebben ze het nog veel moeilijker dan de doorsnee Brusselaar om een woning te vinden. De manier waarop velen van hen wonen tart dan ook alle verbeelding. Aan instrumenten om deze wantoestanden aan te pakken geen gebrek. Het beleid heeft hier de afgelopen jaren een prioriteit van gemaakt. De huisvestingscode en de wet tegen de huisjesmelkerij zijn daar voorbeelden van. Maar worden de slachtoffers van de huisjesmelkers beter van al die aandacht?

INHOUD :

5_ Inleiding
7_ Het immigratiebeleid in België
12_ Het asieltraject en de opvang van asielzoekers in België
15_ Het recht op huisvesting in (inter)nationale wetten en verdragen
17_ De toegang tot een publieke woning voor een asielzoeker
21_ De moeilijkheden op het terrein. Interview met 3 sociaal assisten
26_ De huurwet en asielzoekers en mensen zonder papieren
30_ De wet tegen huisjesmelkerij
33_ De wet tegen discriminatie
35_ Conclusies

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.