Art.23 # 23 - Gemeenten en huisvesting

30/06/2006
Er bestaan tal van wettelijke en financiële instrumenten waarmee gemeenten aan de slag kunnen voor de bestrijding van leegstaande en ongezonde woningen en de aankoop en renovatie van woningen. In dit nummer van Art 23 zetten we ze voor u op een rijtje.

INHOUD :

5_ Inleiding
9_ Toezicht op de openbare gezondheid en veiligheid
- Algemene principes
- Mogelijke acties
- Herhuisvesting van de bewoners
- De strijd tegen de huisjesmelkers
14_ Bestrijding van de leegstand
- Belasting op de leegstand
- De wet-Onkelinkx : opeising van woningen
- Het openbaar beheerrecht
- Lokale initiatieven
22_ Aankoop, renovatie en verhuring van woningen
- Aankoop van woningen
- Het voorkooprecht
- Het plan voor de toekomst van de huisvesting
- Renovatie van woningen
- Afschafing of vermindering van gemeentetaksen
- Verhuring van gemeentewoningen
29_ De wijkcontracten
- Algemene principes
- Voorbeeld : het wijkcontract Van Artevelde – Notre-Dame au Rouge en het project X
33_ Het grootstedenbeleid
35_ De stedenbouwkundige lasten
37_ Nieuwe waalse wetgeving : de gemeentelijke woonprogramma’s
39_ Conclusies

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.

Bijlagen