Buurthuis Bonnevie

Contact:

Bonneviestraat 40
1080 Molenbeek
Tel : 02/410 76 31
Fax : 02/411 80 33
Mail : bonnevie@bonnevie40.be

Permanenties

Vanaf 9u tot 12u30 en vanaf 13u30 tot 17u

Online bekijken :

http://bonnevie.vgc.be

Vzw Buurthuis Bonnevie ijvert voor een leefbare buurt Molenbeek-centrum, in een duurzame en rechtvaardige wereld, samen en in betrokkenheid met de bewoners door het uitbouwen van een geïntegreerde wijkwerking.

Huisvesting permanentie: dinsdag van 14 tot 18 uur en donderdag van 9 tot 12 uur. Enkel op afspraak.

Renovatieadvies: met het oog op de verbetering van de woonkwaliteit bieden wij, op vraag van de eigenaars, advies op maat aan bij verbouwingen. Het kan gaan om architecturale, administratieve of zuiver technische aangelegenheden.
Neem contact op met ons onthaal via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.

De Buurtdienst "Bonfix" is de technische ploeg van het Buurthuis. Hij helpt de bewoners om hun woning te verbeteren. Dat kan via het uitlenen van verbouwingsgereedschap, het bieden van advies aan doe-het-zelvers, of het opknappen van klussen. De Buurtdienst is ook een plaats waar opleidings- en tewerkstellingskansen aan laaggeschoolden worden geboden en is ingeschakeld in de reflectie over de woonzorgzones.