Art.23 # 18 - Leegstand in Brussel

28/02/2005
Het fenomeen van de leegstaande woningen is belangrijk in Brussel. In dit nummer gaan we na wat de redenen zijn die een eigenaar aanzetten om zijn woning te laten leegstaan. Dit wordt gevolgd door een overzicht van de bestaande instrumenten tegen de leegstand. Vervolgens presenteren we u het werk van de BBRoW en meer bepaald de campagne ‘hier kan men 3 woningen maken’. Negen concrete voorstellen om de aanpak van de leegstand te verbeteren, komen ook aan bod. We sluiten het nummer af met een overzicht van het leegstandsbeleid in Vlaanderen en Wallonië en onze conclusies.

INHOUD :

3_ Edito
5_ Inleiding
9_ Vaststellingen
13_ Waarom laat een eigenaar zijn woning leegstaan?
17_ Wapens voor de strijd tegen de leegstand
19_ Voorbeelden van leeg naar bewoond
21_ De campagne ‘Hier kunnen 3 woningen komen’
23_ Onze voorstellen voor bestrijding van de leegstand
27_ Leegstand en verkrotting in Vlaanderen
31_ De strijd tegen leegstaande woningen in Wallonië
33_ Conclusies

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.

Bijlagen