Art.23 in 2001

30/11/2001
- Art.23 # 5 - Aankoop en renovatie van de gezinswoning : ook voor personen met een beperkt inkomen ?
- Art.23 # 4 - Memorandum recht op wonen
- Art.23 # 3 - Van ongezonde woning naar sociale woning
- Art.23 # 2 - (On)gezonde woning - betaalbare woning