Art.23 # 33 - Memorandum Recht op Wonen

19/03/2009
De BBRoW schuift in haar memorandum de maatregelen naar voor die het recht op wonen dichterbij kunnen brengen.
Hoe meer betaalbare woningen bouwen in Brussel ? Wat doen we tegen de leegstaande woningen ? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen een degelijke woning bewonen ?

U kan het memorandum in bijgevoegd PDF-bestand lezen.
Een papieren versie kan u bij het secretariaat bestellen tegen 5 euro/stuk.

INHOUD :

4_ Inleiding
5_ Vijftien jaar Recht op Wonen

DE VOORSTELLEN VAN DE BBROW
7_ Recht op een woning tegen een betaalbare prijs
- Een verdubbeling van het aanbod aan betaalbare woningen
- Controle van de huurprijzen
- Huurtoelage
14_ Recht op een woning van goede kwaliteit
- De huurwet en de Brusselse huisvestingcode
- Stimulansen voor renovatie
17_ Recht op een aangepaste woning
- Aangepast aan de gezinsgrootte
- Aangepast aan de leeftijd en een handicap
18_ Recht op energie en water
- Energiezuinige woningen
- Betaalbare energieprijzen
19_ Recht op een behoorlijke woonomgeving
- Planning
- Stadsvernieuwing
20_ Tegengaan van discriminatie op de huisvestingsmarkt
20_ Informatie en participatie
- Gemeentelijke woonraden
- Woonwinkels
- Integratie via de Huisvesting
23_ De financiering van het Gewest en het huisvestingsbeleid
- De financiering van het Brusselse Gewest en de gemeenten moet worden omgegooid.
- Financiering van het huisvestingsbeleid

Bijlagen