Art.23 # 34 - Onze evaluatie van het woonbeleid in Brussel 2004-2009

07/05/2009
De BBRoW maakt haar evaluatie van het woonbeleid van de voorbije regeringperiode in Brussel en geeft de regerinsploeg 4 op 10

INHOUD :

3_ Editoriaal
10_ Sociale huisvesting : De renovatie- en nieuwbouwprojecten verlopen te traag.
17_ De sociale verhuurkantoren : Eindelijk raakt deze sector beter gekend
20_ De huurtoelage : Hervorming Viht een gemiste kans en de gemeentelijke huurtoelage liet op zich wachten
25_ De aankoop van de gezinswoning : De prijzen stijgen, GOMB en
Woningfonds worden overrompeld
29_ Leegstaande woningen : Gebrek aan cijfers en gecoördineerde aanpak
32_ Stedenbouw, stadsvernieuwing en participatie : De inplanting van sociale woningen wordt onvoldoende gepland en begeleid
36_ Het Parlement aan het werk: Verschillende interessante initiatieven van de Brusselse parlementsleden
42_ De woonbarometers : De evolutie van het woonbeleid in een oogopklap
51_ Het Regeerakkoord : 2004-2009 getoetst: 4 op 10
58_ Conclusie

Bijlage: Overzicht van het Gewestbudget huisvesting 2004-2009

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.