En als we nu eens het openbaar beheersrecht zo verbeterden dat het eindelijk kan worden toegepast ?

25/02/2010
We vragen meer ambitie van de parlementsleden die op dinsdag 2 maart hierover in debat gaan om dit instrument tegen leegstaande woningen eindelijk efficiënt te maken.

De partijen van de meerderheid hebben in januari 2010 een voorstel van ordonnantie ingediend waarmee ze het openbaar beheersrecht gemakkelijker willen maken. Ze stellen voor om de duur van het beheer met 9 jaar te verlengen bij grote werken aan de woning.

Het voorstel stond eerst op de agenda van de commissie huisvesting van het parlement op 23 februari, maar werd met een week uitgesteld tot volgende week dinsdag 2 maart. Dit gebeurde op vraag van Ecolo die nog andere wijzingen wil voorstellen. De PS heeft hen echter maar een week extra gegeven. Acht dagen om tussen de partijen van de meerderheid te onderhandelen en een akkoord te bereiken.
De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft de tekst van het voorstel van ordonnantie bekeken en twijfelt er ernstig aan dat die paar dagen volstaan om de tekst grondig aan te vullen.

Ter herinnering : het openbaar beheersrecht, in Brussel ingevoerd in 2003, geeft aan openbare operatoren de mogelijkheid om ongezonde of leegstaande woningen in beheer te nemen. Tot nu toe heeft niemand gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Sinds 2003 zijn al verschillende wijzingen aan het beheersrecht aangebracht, zonder evenwel alle obstakels weg te nemen.

Deze nieuwe poging tot verbetering zal nutteloos zijn, wanneer de partijen van de meerderheid niet meer ambitie aan de dag leggen om de problemen aan te pakken:

• In de eerste plaats moet er dringend een precieze definitie komen van wat nu juist een ‘leegstaande woning’ is.
• Het openbaar beheersrecht moet worden uitgebreid naar alle leegstaande gebouwen, met inbegrip van kantoren.
• Het personeel van de overheid moet de woning op voorhand kunnen binnengaan om een raming te kunnen maken van de noodzakelijke werken.

De BBRoW vraagt om alle obstakels voor toepassing van het openbaar beheersrecht weg te nemen en doet concrete voorstellen. En we zijn niet de enigen. In juni 2006 heeft de Adviesraad voor Huisvesting (ARH) een advies geformuleerd waarin werd gewezen op de lacunes in de wet. In juli 2006 heeft de Vereniging van Stad en Gemeenten van Brussel (VSGB) ook gepleit voor noodzakelijke aanpassingen. De BBRoW, de ARH, de VSGB,… zoveel stemmen die, ondanks hun expertise, niet worden gehoord door onze parlementairen.

Het openbaar beheersrecht is een drukkingmiddel tegenover eigenaars van leegstaande en ongezonde woningen en moet worden verbeterd. De parlementsleden moeten de nodige ambitie opbrengen om dit te doen. Nu de gelegenheid er is om het openbaar beheersrecht eindelijk efficiënt en toepasbaar te maken, is een overhaaste goedkeuring van een onvolledige tekst het laatste wat we nodig hebben.

De volledige analyse en voorstellen van de BBRoW over het openbaar beheersrecht

Meer info :

Werner Van Mieghem, coördinator BBRoW
Ilham Bensaïd, medewerkster communicatie
02 502 84 63