Art.23 # 38 Opgelegde streefcijfers sociale woningen: goede ideeën, valkuilen

25/03/2010
De Brusselse regering heeft beloofd om binnen 10 jaar 15% "kwaliteitsvolle woningen in openbaar beheer en met een sociaal oogmerk" te realiseren op het grondgebied van alle gemeenten. We geven u onze analyse van dit doel.

In het thematische dossier geven we onze analyse van het doel dat de nieuwe Brusselse regering heeft gesteld : ‘15% kwaliteitsvolle woningen in openbaar beheer en met een sociaal oogmerk op het grondgebied van alle gemeenten tegen 2020’. Een ambitieuze doelstelling waarvan wij bekijken hoe ze kan gerealiseerd worden. In de eerste plaats zal het nodig zijn om een precieze definitie te geven van welke type woningen bedoeld wordt en vervolgens moet dit doel concreet worden gemaakt door een grondig overleg tussen gewest en iedere gemeente afzonderlijk.

Onze twee buurgewesten,Vlaanderen en Wallonië, en andere landen in Europa hebben al ervaring met het opleggen van quota voor de realisatie van sociale woningen. Hun ervaringen kunnen ons hier in Brussel ongetwijfeld voorthelpen. Hoe hebben zij dit aangepakt, welke maatregelen werken ?

In het tweede deel nemen vier leden-verenigingen van de BBRoW het woord : de sociale verhuurkantoren Baïta, Habitat et Rénovation, Iris en Ieder zijn Woning. Zij stellen hun acties en ervaringen voor en leren ons hoe ze in Brussel bijdragen tot het recht op wonen.

INHOUD :

3_ Voorwoord
4_ Inleiding

5_ Dossier: opgelegde streefcijfers sociale woningen: goede ideeën, valkuilen

6_ 15% sociale woningen in Brussel: droom of werkelijkheid?
12_ Grond- en Pandenbeleid voor meer sociale woningen in Vlaanderen
15 _ De gemeentelijke actiestrategie in Wallonië
19_ Opgelegde streefcijfers sociale woningen: enkele voorbeelden uit het buitenland
22_ De SRU-wet in Frankrijk: Tussen voluntarisme en controverse
29_ Conclusie

30_ Kent u... ?

- IRIS
- Baita
- Habitat et Rénovation
- Ieder zijn Woning

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.