Er moeten dringend meer openbare woningen komen

30/03/2010
De Brusselse regering heeft zich tot doel gesteld om ‘in iedere Brusselse gemeenten tegen 2020 15% publieke woningen van sociale aard te realiseren’. Zal de regering haar doel van 15% kunnen waarmaken ?

De Brusselse regering heeft zich een ambitieus doel gesteld : ‘15% kwaliteitsvolle woningen in openbaar beheer en van sociale aard in alle Brusselse gemeenten tegen 2020’. Negen maand later hebben we echter nog altijd geen duidelijke omschrijving van welk soort woningen de regering nu juist wil creëren en welke woningen in aanmerking komen om geteld te worden in de 15%-norm. Een duidelijke definiëring wordt dringend.

De uitdaging is groot. Het merendeel van de Brusselse gemeenten beschikken op dit ogenblik over ruim onvoldoende publieke woningen van het sociale type. Dat leert ons onderstaande tabel.

gemeenten % huidig aantal woningen sociale type/ totale woningpark Aantal ontbrekende woningen om de 15% norm te halen
Elsene 4% 5.038
Ukkel 4% 4.947
Sint Pieters Woluwe 4% 2.062
Schaarbeek 5% 5.588
Vorst 6% 2.284
Oudergem 6% 1.478
Koekelberg 6,5% 815
Jette 7% 1.832
Etterbeek 7,5% 1.875
St Agatha Berchem 8% 718
Sint-Gillis 8,5% 1.717
Sint Lambrechts Woluwe 10% 1.404
Molenbeek 11,5% 1.301
Anderlecht 12% 1.291
Ganshoren 12% 354
Brussel 13% 1.600
Evere 14% 190
Sint-Joost 14% 64
Watermaal-Bosvoorde 19,5% -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9% 34.558

Een strikte interpretatie van de 15%-norm houdt in dat er liefst 35 000 woningen moeten gecreëerd worden op tien jaar tijd. Een veel soepeler interpretatie komt nog altijd neer op 22 500 woningen. De gemiddelde productie van openbare woningen bedroeg de laatste jaren 1 500 woningen.
De BBRoW steunt de ambitieuze plannen van deze regering. Ze kunnen ervoor zorgen dat het aanbod aan betaalbare woningen in Brussel toeneemt. Maar dan moet er wel keihard gewerkt worden !!

De BBRoW doet daarom de volgende voorstellen, die ervoor kunnen zorgen dat de 15%-norm wordt bereikt :

-  Het wordt hoog tijd dat gewest en gemeenten zo snel mogelijk duidelijke overeenkomsten opstellen met daarin een gedetailleerde, becijferde planning over welke acties en maatregelen, welk type woningen het gewest en de gemeente de komende 10 jaar zullen realiseren. Die overeenkomst en planning moet publiek worden voorgesteld om zo voldoende draagkracht te vinden in de gemeente.

-  De BBRoW is van mening dat de realisatie van openbare woningen van het sociale type niet aan de goede wil van de gemeenten mag worden overgelaten. We willen dat de 15%-norm in een dwingende wet wordt opgenomen.

-  De BBRoW steunt het idee dat gemeenten die een overeenkomst sluiten met het Gewest hiervoor financieel beloond worden, maar we vragen tegelijkertijd dat gemeenten die weigeren om actief mee te werken hiervoor financieel gesanctioneerd worden.

-  De BBRoW stelt voor om overeenkomsten op te stellen die rekening houden met de lokale situatie. Die aanpak zorgt voor een evenwichtige spreiding van de woningen van het sociale type over gans het Gewest en kan bijdragen tot een betere sociale vermenging.

• In de gemeenten waar een zeer grote inhaalbeweging nodig is, moeten in de eerste plaats woningen van het sociale type worden gerealiseerd. In de gemeenten van de tweede kroon (en in het bijzonder Ukkel en St Pieters Woluwe) kan die achterstand trouwens ‘gemakkelijker’ worden ingehaald omdat er nog relatief veel openbare bouwterreinen zijn.

• In de gemeenten die de 15%-norm nu al benaderen, kunnen in de overeenkomst ook middelgrote woningen worden voorzien.

Het aanbod van openbare woningen met een betaalbare huurprijs verhogen is nodig om de huisvestingscrisis in Brussel te lijf te gaan en de Brusselse bevolking bij te staan.
De BBRoW wil hieraan meewerken door in die gemeenten waar het aanbod aan woningen van het sociale type veel te laag is samen met de plaatselijke verenigingen werk maken van concrete voorstellen om effectief tegen 2020 de beoogde 15%-norm te realiseren.

De volledige studie kunt hier raadplegen.