Ecolo en PS oneens over 15% openbare woningen

11/06/2010
De regering heeft zich voorgenomen om tegen 2020 15% openbare woningen te creëeren in alle Brusselse gemeenten. Binnen de meerderheid is het echter niet duidelijk hoe men dit wil bereiken en welk type woningen daarbij prioritair gerealiseerd moeten worden.

De Brusselse regering heeft zich in haar regeerakkoord een ambitieus doel gesteld : ‘15% kwaliteitsvolle woningen in openbaar beheer en van sociale aard in alle Brusselse gemeenten tegen 2020’.
Bijna een jaar later hebben we echter nog altijd geen duidelijke omschrijving van welk soort woningen de regering nu juist wil creëren en welke woningen in aanmerking komen om geteld te worden in de 15%-norm. Een duidelijke definiëring wordt dringend.

Een strikte interpretatie van de 15%-norm houdt in dat er liefst 35 000 woningen moeten gecreëerd worden op tien jaar tijd. Een veel soepeler interpretatie komt nog altijd neer op 22 500 woningen.

Om meer duidelijkheid te krijgen over welk type woningen deze regering wil realiseren en waar de prioriteiten liggen, heeft de BBRoW op 24 februari 2010 een brief gestuurd naar alle Brusselse ministers en de leden van de commissie huisvesting van het Brusselse parlement.

Pas op 21 mei 2010 – 3 maand later - kregen we enkel van Ecolo en Groen! een gezamenlijk antwoord. (zie bijlage). Nochtans was ons gezegd – toen we telefoneerden om te horen waar het antwoord bleef - dat we een antwoord zouden ontvangen, ondertekend door alle Brusselse meerderheidspartijen.

De PS heeft niet willen tekenen omdat zij de definitie van Ecolo en Groen! te ruim vonden en niet akkoord ging om ook de woningen aangekocht met een lening van het Woningfonds mee te tellen in de 15%.
Ecolo en Groen! reageren hierop door te zeggen dat de PS – die de kritiek van ondermeer Ecolo op de vorige Staatssecretaris Dupuis en de tragen vooruitgang van haar plan voor de huisvesting niet vergeten is - vooral stokken in de wielen wil steken van Ecolo Staatssecretaris voor Huivesting Doulkeridis.

Op 24 juni 2010 stuurde parlementslid Alain Hutchinson van de PS ons een brief in reactie op ons artikel. Hij somt er de woningen op die volgens hem in aanmerking moeten genomen worden voor de 15%-norm :
- de sociale woningen
- de woningen van gemeenten en OCMW’s wanneer ze een geplaffoneerde huurprijs hebben
- de woningen beheerd door een sociaal verhuurkantoor
- de huurwoningen van het Brusselse Woningfonds.
Volgens Alain Hutchinson moeten de woningen aangekocht met een lening van het Woningfonds echter niet in aanmerking genomen worden.
Hij ontkent ook dat ze met deze interpretatie stokken in de wielen willen steken van Staatssecretaris Doulkeridis.

Wat er ook van zij, dit toont aan dat we niet meteen van grote eensgezindheid binnen de Brusselse meerderheid kunnen spreken over waar welk type woningen moet gebouwd worden en waar de prioriteiten liggen.

Bijlagen