Tijdschrift Art. 23

Art. 23 is de naam van het tijdschrift van de BBRoW. In 3 of 4 nummers per jaar behandelen we thema’s over het recht op wonen.

Voor een jaarlijks abonnement op Art. 23, gelieve 20 euro over te maken op rekening BE74 0682 2988 8007 met als mededeling ‘abonnement Art. 23’.
De nummers die zijn verschenen sinds 2005 kan u bekijken in PDF-formaat op de website of bestellen aan 7 euro (5 euro voor de nummers voor 2013).
De nummers die zijn verschenen voor 2005 kan u bestellen (5 euro).

Art 23 # 63 - Huisvesting : 10 ideeën onder het vergrootglas !

In de huisvestingssector zijn de uitdagingen groot : te dure huur- of koopprijzen voor alsmaar meer Brusselaars, een schromelijk gebrek aan sociale woningen, teveel leegstaande of ongezonde woningen, … Als antwoord op die uitdagingen ontstaan nieuwe ideeën en maatregelen, soms goede, soms (...)Lees meer

0 | 12 | 24 | 36 | Alles tonen