Memorandum voor het recht op Wonen

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en zijn 50 leden-verenigingen ijveren dag in dag uit om het recht op wonen te verdedigingen en om alsmaar meer Brusselaars die op zoek zijn naar een degelijke en betaalbare woning te ondersteunen. Naar aanleiding van de gewestverkiezingen van 25 mei 2014 presenteren we u ons memorandum met daarin onze prioritaire eisen op het vlak van wonen voor Brussel.